• Integracja Logo
  • Integracja wizytówka
  • Integracja tablica

Stowarzyszenie Integracja

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Szwedzkiej Integracja to organizacja zrzeszająca Polaków mieszkających na emigracji w Szwecji. Do jej zadań należy propagowanie kultury polskiej wśród Szwedów oraz integrowanie poloni szwedzkiej z obywatelami kraju Wazów.

Na zlecenie organizacji polonijnej wykonaliśmy projekt logotypu łączącego w sobie elementy ludzkie jak i samego procesu jednoczenia. Kolorystyka obu elementów nawiązuje do barw narodowych Polski i Szwecji.

Kategorie : logo