• Aldaron logo
  • aldaron katalog

Pracownia snycerska Aldaron

Dla pracowni renowacji starych i zabytkowych mebli ALDARON zaprojektowaliśmy logotyp nawiązującego do ich profesji. W rezultacie prac projektowych podjętych przez studio grafiki użytkowej GKDS powstał znak firmowy będący połączeniem litery "a" i wióra powstającego podczas skrawania materiału drzewnego. W dalszej części współpracy między obiema firmami powstał katalog prezentujący przykłady prac wykonanych przez rzemieślnika.

Kategorie : logo, poligrafia, grafika, DTP